MARIO PIŤUCH člen OZ

     Manager veľkoobchodu 

      Krédo: ... to, čo má byť sa stane 

 

 

 

 

 

     späť